Knud Madsen Lerche

    Knud Madsen Lerche 1593 - 1666. Sognepræst i Nysted og Provst i Musse hd. Hans forældre var købmand Mads Jespersen Lerche og Sidsel Knudsdatter Lerche i Nyborg og efter at været blevet enke giftede Sidsel Lerche sig med borgmester Poul Nielsen der tog navnet Lerche  og blev stamforældre til den adelige slægt Lerche.

    Våbnet er taget fra mindestenen der er opstillet på Nysted Kirkes sydside.

    Farverne stammer fra Lerchernes adelsvåben, hvori der er 3 lærker på rød bund.