Gjødesen

Erik Gjødesen født før 1469. Lavadelsemand, der "synker ned" i bondestand. Han er ihvertfald selvejergårdmand på Bjerregård i Aale sogn. Hans broder Søren Gjødesen fortsætter som adelsmand og bruger Rekhals våbenet fra sin mor.

Erik Gjødesen brugte 2 forskellige våbener og han blev gift ind i en Grøn slægten, som imidlertid ikke brugte det adelige Grøn våben men et våben med stjerne og halvmåne. Dette våben blev brugt af flere efterkommere til Erik Gjødesen