Mads Christensen Schütte

    Mads Christensen Schütte, 1632 - 1708, præst og provst i Karby på Mors.

    Hans var Christen Nielsen Schütte, provincialmedicus og canonicus i Viborg og senere doctor medicus i Ålborg

    Mads Schütte var ikke særlig vellidt ved sin indsættelse, hvor bønderne kaldte ham den røde djævel men blev senere accepteret