Stephan Rham

    Stephan Rham, provincialmedicus. Før 1625 - 1658.

    Kom fra Ditmarksken og blev gift med Karen Thomasdatter Risbrich og blev apoteker i Odense.

    Våbnet er taget fra en portoverligger fra det forlængst nedrevne apotek i Overgaden Odense