Friis

Knud Arild Friis sognepræst i Sæby ved Roskilde. Født i Bodum-Ydum sogn ved Thisted, hvor faderen var præst. Blev gift med præstedatteren Johanne Helt i Glostrup og blev hjælpepræst for hendes fader med mulighed for at overtage et velaflagt kald men ragede formentligt uklar med svigerfaderen og søgte andet kald. 1684 - 1763