Anton Gottfried Becker

Anton Gottfried Becker født i Husum, Slesvig, 1638, hvor faderen var rektor og blev selv apotekr og godsejer i Odense, hvor han døde 1707.

Hans broder var den bekendte hofapoteker i København Abraham Gottfried Becker som er begravet i den tyske kirke og hvis døtre indebrændte ved den store ildebrand i hofteatret.

Våbnet er taget fra portoverliggeren fra den længst nedrevne apotekergård i Overgaden, Odense. Farvelægningen er fri fantasi.