Jørgen Bang

Fra Jørgen Jørgensen Bang og Ingeborg Jørgensdatter nedstammer mange kendte mænd bl.a. Grundtvig, Henrik Steffens og Herman Bang og fra vor egen tid, Niels Viggo Bentzon, skibsreder Knud Lauritzen og Hitlers finanstroldmand Hjalmar Schacht (sic)