Bag ved løvet kan man ane det vindue, hvorfra Niels Engelsted "plaffede" ænder I Odense fjord, som dengang gik helt op til huset.