Slægtsminder I Otterup på Fyn

Niels Engelsteds gravsted

Mindesten

Skydehus

Skydehus