Niels Engelsted og Cornelia Abels gravsted

    Generalmajor Niels Engelsted 1759 - 1816 og Cornelia Maria Abel 1762 - 1850.

    Bemærk det lille v. for von som er kommet foran Engelsted. Måske en reminicens fra hans felttog I Napoleonskrigen.

    Han var bror til Otto Jacob Engelsted på Rørbæk.