Mindesten

    Efter Niels Engelsted død blev der opstillet en mindesten I et lille anlæg udfor Ølundgård, Otterup sogn. Den blev vistnok skænket bønder på egnen. Anlægget blev senere sløjfet ved vejens udvidelse og stenen blev flyttet ind I Ølundgårds have.