Knud Madsen Lerche's Epitafium i Nysted kirke, Lolland

 

Ane 4842 og 4843 Knud Madsen Lerche og Sophia Bathes pragtepitafium i fuld størrelse over sognepræst Knud Lerche og hustru. Maleri på træ,232 x 175 cm, i en samtidig smal bølgelisteramme. Mand og hustru, i fuld figur, står på et tavlet flisegulv flankeret af snosøjler, der delvis dækkes af et olivengrønt draperi.

I baggrunden er der en murpille med profileret kragbånd. Manden med det rødmossede ansigt og det lange, hvide skæg holder i højre hånd sin hat og i venstre en tyk 

spændebog. Hustruen er iført sort dragt, kappe med skulderslag og tindingbuklet hovedlin; i de foldede hænder holder hun en salmebog. Under figurerne indskríftfelt med gylden fraktur: ao1663 hafuer M. Knud Lerche, .Proust og Sognepræst i Nystæd, i hans Alders 70 Aar ladet denne Taftle bekoste oc effter sin s. Hustruis Sophiæ Bathe dødelig Afgang opsette, Kircken til Beprydelse deris Børn oc Ven(n)er til Ihukom(m)else. Gud samle os alle i det evige Liff Amen.". Maleriet restaureredes 1903 af M. Henriksen". På korets nordvæg.

På modsatte væg et tilsvarende epitafium over svigersøn og datter Ivar Nielsen og Johanne Knudsdatter Lerche.

Gravsten. Sognepræst Knud Matsøn Lerche, provst og sognepræst i Nysted, død 1666, 74 år gl., og hustru Sophia Anthonü Daater Bathe, død 1653, 53 år gl. (se epitafium nr. 1). Grå kalksten, 284 x 165 em, med gravskrift med fordybede versaler og religiøs randskrift med reliefversaler. I hjørnerne evangelistsymboler og under gravskriften, der er anbragt i et ovalt felt midt på stenen, to bruskværkskartoucher med bomærker og en medaillon med en hånd, der frem at en sky rækker en kalk. Qprindelig i korgulvet, nu rejst opad sakristiets sydgavl.

Kisteplade af messing over sognepræst Knud Lerche, født i Nyborg 8. febr. 1593, kaldet til sognepræst i Nysted 23. aug. 1618, blev provst 15. maj 1623 og døde 26. febr. 1666 i sin alders 74 år. (Ni børn, 40 børnebørn og eet barne­barns barn). Oval plade med drevet ranke langs kanten og konvekst skriftfelt med versaler. Ophængt på korbuens søndre vange.

Udenfor kirken på sydsiden opad kirkens, en granitsten med Lerche's våben en lærke i rødt felt.

Han er søn af købmand Mads Lerche i Nyborg og hun er datter af Livlæge Anton Bathe i Nykøbing F.