Gravsten i Holeby kirke, Musse hd, Lolland

 

  Ane nr. 1212/1213 Knud Jørgensen Holmer 1648 – 1708 og Elisabeth Wulf  1643 - 1677

  En rød norsk marmorsten er indmuret i korets nord­væg. Indskriften er: Dette Sovekammer hører den Guds Mand H. Knud Jørgensøn Holmer til, som waar fød på Elleholm i Blekind den 13. juni Ao 1648, deponerede Ao 1670, kaldet til Feldtpræst i den skaanske krig. Den 26. aug. 1676 komen i Egteskab med S. Didrich Kenkels Efterleverske den dydrige Matrone Elisabeth Wulf i Nykjøbing den 24. Maj Ao 1677 som war fød der sammesteds den 15. Februar 1643.

 

  Med hinde af Gud gifven 4 sønner og 1 Datter foruden 6 Døtre med hindes første S. Egtefælle af hvilke en Deel her saligen hviler.

  Vaceret Sognepræst til Holeby og Bursø den 7 Februar 1680. Prædiket første Gang i disse Kirker Palmesøndag. Døde S. i Herren 17 April Ao 1708 og hans Kiæreste den 20. Marts Ao 1714.

  Gud gifve dennem en ærefuld Opstandelse

  Den omtalte krig er den 2. efter vi havde mistet Skåne, Halland og Blekinge. Krigen varede fra 1675 til 1679 og bestod af en række kampe til lands og til søs. Netop i 1675 stod et af de blodigste slag i Norden ved Lund og Danmark tabte. Til søs gik det bedre og Niels Juel ”gav agt på stormens brag” og sejrede ved Stevns i 1677 og i 1679 sluttede kampene og Sverige beholdt de danske landsdele.