Gjøde ? efterslægt
 

mand

kvinde

Klik på et Anenavn, bringer personens data frem i nederste rude.


info

Skema

start

E  Jonasen

E  Jonasen

A  Jonasen

C  Jonasen

S  Peck

O  Jonasen

P  Peck

J  Peck

J  Jonasen

J  Peck

J  Peck

O  Jonasen

M  Peck

M  Jonasen

E  Jonasen

A  Jonasen

J  Jonasen

N  Jonasen

H  Jonasen

A  Sjørvad

G  Jonasen

K  Jonasen

L  Jonasen

J  Sjørvad

A  Jonasen

P  Jonasen

M  Jonasen

P  Jonasen

A  Jonasen

S  Jonasen

R  Jonasen

M  Laurents

F  Laurents

J  Laurents

A  Jonasen

L  Jonasen

A  Laurents

P  Laurents

F  Laurents

K  Jonasen

O  Jonasen

M  Jonasen

M  Andersen

P  Jonasen

M  Jonasen

N  Rasmussen

K  Jonasen

E  Jonasen

M  Rasmussen

L  Andersen

R  Rasmussen

S  Rassing

A  Petersen

L  Petersen

S  Petersen

B  Petersen

Victor

A  Petersen

Marcel

B  Petersen

J  Larsen

L  Jonasen

K  Gindeberg

I  Petersen

J  Christen..

C  Gindeberg

E  Petersen

C  Gindeberg

C  Glad

S  Hansen

A  Jensen

L  Rydicher

P  Glad

I  Jensen

A  Rydicher

A  Jonasen

D  Espersen

D  Glad

A  Espersen

S  Pedersen

A  Jonasen

S  Palsgård

K  Langballe

A  Palsgård

M  Palsgård

J  Pedersen

A  Palsgård

N  Pedersen

K  Palsgård

P  Palsgård

J  Pedersen

J  Palsgård

B  Pedersda..

B  Jonasen

S  Shannen

N  Langballe

R  Jonasen

B  Jonasen

S  Shannen

J  Pedersen

R  Jonasen

L  Shannen

C  Kennedy

W  Jonasen

S  Jonasen

G  Kennedy

S  Kennedy

S  Jonasen

J  Jonasen

F  Jonasen

R  Jonasen

S  Jonasen

L  Jonasen

J  Jonasen

G  Jonasen

G  Jonasen

K  Jonasen

E  Jonasen

J  Jonasen

K  Jonasen

D  Jonasen

J  Jonasen

J  Jonasen

J  Vinter

M  Jonasen

J  Vinter

C  Jonasen

A  Vinter

L  Jonasen

A  Andersda..

K  Jonasdat..

K  Jonasen

A  Mogensen

E  Jensdatt..

B  Andersda..

M  Jonasen

E  Jensen

A  Andersda..

Harald

S  Jonasen

M  Jensdatt..

A  Vinter

J  Kjær

K  Jonasen

L  Jonasen

K  Jonasen

N  Jonasen

K  Jensdatt..

S  Glambeck

A  Eskesen

L  Jonasen

K  Jonasen

J  Jonasen

N  Damholm

Maren S 

C  Glambeck

M  Jensdatt..

Søren

S  Glambeck

M  Eskesen

P  Jonasen

B  Westergå..

L  Damholm

Iver S 

A  Jensdatt..

Maren J 

E  Eskesen

E  Damholm

N  Jonasen

J  Eskesen

E  Bjerrehus

B  Jonasen

H  Westergå..

A  Eskesdat..

A  Jonasen

T  Bjerrehus

E  Jonasen

J  Laursen

Niels E 

E  Andersda..

Kirsten J 

N  Laursen

V  Laursen

L  Knudsen

A  Lauritzd..

L  Vinter

Jens E 

Niels

Gjøde

H  Jonasen

H  Laursen

K  Laursen

B  Knudsdat..

E  Andersda..

Maren J 

B  Jonasen

K  Porup

H  Laursen

S  Laursen

E  Knudsdat..

Karen J 

P  Stephans..

S  Stephans..

K  Knudsdat..

Peder

A  Sørensen

R  Knudsdat..

Erik

Maren

E  Stephans..

C  Sørensen

A  Knudsdat..

Morten

S  Pedersen

S  Sørensen

Erik

N  Lassen

D  Langballe

A  Stephans..

S  Langballe

Peder

?

P  Lassen

J  Pedersen

T  Langballe

K  Stephans..

J  Lassen

C  Langballe

R  Jørgensen

K  Lasdatter

E  Langballe

E  Petersen

C  Jørgensen

Marine

B  Lasdatter

A  Jørgensen

Kirsten

M  Lasdatter

Gjøde

Sidsel

H  Christof..

Anders

F  Christof..