Lidt om tjenestefolkene på Rørbæk

 

Barnedåb på Gammel Kirstineberg på Falster. Barnepigen bærer barnet ned ad trappen til vognen, mens stuepigen venter med et køretæppe. Godsejeren står på øverste trin og børster fnug af hatten. Kaj Uldall har forograferet det typiske optrin fra en herregård den 22. september 1907

Stuepigens drikkepenge

Anna Hansen er født 1899 i en bondegård på Østfyn. 1 1915 til 1917 tjente hun på Rørbæk, og senere vendte hun tilbage i den travle sommertid, når der var mange gæster. Om vinteren boede godsejerfamilien da i København.

            .For året 1917 førte Anna Hansen regnskab over, hvad hun fik i drikkepenge. På gården var der ikke tjener, hvilket givetvis har øget fortjenesten. I virkeligheden er stuepigens løn næsten blevet fordoblet af drikkepengene:

            Min søster afløste jeg på Rørbæk, og hun havde fået pladsen igennem min fars mo ster, som tjente på Rørbæk som ung og dengang hun tjente, var min frue barn.

 Anbefaling,

Rørbæk, Revninge,

Fyn 1917.

Anna Hansen har tjent mig som stuepige i 11/4 år og forlader pladsen på grund af min rejse til København. Hun er en sjælden omgængelig og villig pige til sin gerning. Hun er dygtig til opvaskning, rengøring og vask, så jeg med glæde giver hende min bedste anbefaling

R. Salicath Engelsted,

Godsejerinde

 

Fra Rørbæk kom tit bud, om jeg ville hjælpe et par dage, da huset altid var fuldt af  sommergæster. 17 gæsteværelser var flittigt i brug, mange fra København, for eksempel Olaf Poulsen, Johannes og Adam Poulsen, professor Julius Paludan og familie, Hugo og Gudrun  Bruun Steffensen (som var unge og nygifte) samt utallige andre.

  Drikkepenge fra gæsterne 1917

  Skuespiller Hugo Bruun 12 kroner      

  Kajus                                       2 —

  August Fog                             5 —

  Adam Poulsen                         4 —Skovrideren                             2 —

  H. Paludan                              10 —

  Frode Hass                              4

  Frk. E. Hansen                        2 —

  Frk. Lønborg                           5 —

  Vibeke Mus                             3 —

  Frk. von Ejben                        3 —

  Professor Paludan                   18 —

  Fru Hvalsøe                             2 —

  Bogholder Fog                        4 —

  Fuldmægtig Fog                     10 —

  Svend Kryger                         5 —

  Fru Schrøder                              10 —Skovrideren                             1     50

  Hof gaard                                5 —

  Kaptajn van Deurs                  3 —

  Toft                                         15 —

 

  Gude Petersen                         6 —

  Fru Therning                           7 —

  Johan von Ejben                      1 —

  F. og Grete Hass                     9 —

  Professorinde Paludan            4 —

  Frk. Rentchman                      5 —

  Overlæge Schrøder                 30 —

  Fru Kryger                              45 —

  Fru Schnell                              18 —

  Hr. van Deurs                         1 —

  Fog                                          3 —

  Hr. van Deurs                         1 —

  Hr. van Deurs                         1 —

  Hr. van Deurs                         1 —Taksationsmand                      1 —

Det gav i alt 257,50 kr. Månedslønnen var på 25 kroner.

Det var absolut min yndlingsplads, hvor hver dag var en glæde, og hvor jeg mange gange ønskede, at jeg kunne blive der til mine dages ende.

      (NEU 22804, skrevet 1963)

 

 

Stuepigerne havde en dejlig spisestue, som stødte ind til den store spisestue. Vi skulle jo hele tiden være parat til at rejse os og betjene fruen og alle hendes gæster, hvis der blev ringet efter os med en lille bordklokke. Enkelte gæster havde børn og barnepige med, så vi var mange til at spise også i den lille spisestue, hvor der stod store udskårne skabe til duge, servietter service til at dække borde med til herskaberne. Sølvtøjet blev sat ind i den store spisestue. Selv om knivskaftet var af sølv, skulle bladet pudses efter hver opvask, før det blev lagt ned i skuffen til næste måltid. Det blev pudset med knivpulver, som blev hældt op på en underkop, lidt koldt vand på, og en almindelig flaskeprop af kork blev dyppet deri og derefter gnedet frem og tilbage på knivsbladet, til det var blankt.

Vi var mange om arbejdet dengang, men altid sent færdige om aftenen. Vi havde dog nogle timer fri hver eftermidd­ag og skulle ikke op før ca. klokken syv. Stuerne skulle være i orden, til gæsterne kom ned. Mange havde fået morgenbakke i sengen. Det kunne vare længe, før vi kunne få disse gæsteværelser gjort i stand, men alt skulle være i orden inden frokost­en klokken tolv, hvor gongongen lød.

(NEU 28144, skrevet 1970).

 

På herregården omtaltes godsejeren med hr og De. Vi sagde alle De til hinanden på den tid, både elever, piger, husmænd, kusk, forvalter og så videre. Herskabets børn sagde De til os, selv om de kun var fem år gamle.

(NEU 23832, skrevet 1967).

På Rørbæk var strygeovnen meget stor. Jeg har et billede hængende, hvor vi er 5 piger til at stryge, men der var også man­ge gæster, og de fik alt deres tøj vasket foruden sengetøjet, håndklæder, ser­vietter og så videre, som hørte gården til. I den tid blev der ikke sendt duge eller andet til vaskeri ud over til fransk vask og strygning skjorter, flipper og manchetter.

Vi havde 7 husmandskoner til at vaske, så der var en knævren dagen lang, — der var en svensker imellem. Det var en god række, når de kom fra vaskehuset igennem baggården og kælderhalsen og skulle ud og spise i folkestuen bagved køkkenet, og der faldt mangen en stor ed af imellem disse herregårdskoner. De fik snaps til maden. Vi stuepiger skulle nok vogte os for deres spisestue, for vi vidste, at der var livligt af utøj i den gamle røde sofa, men i køkkenet var Hanne Hønsekone, og hun gik ud med maden til de livlige vaskeko­ner, hvor stemningen altid var høj.

(NEU 28144, skrevet 1970).

 

Engang om sommeren mens jeg var på Rørbæk, gav fru Salicath os en udflugt til Nyborg. Søren Kusk kørte for os med to heste for den store charabanc til Kristi­anelundskoven. Alle stuepiger og køkkenpersonalet var med, og kusken holdt for hovedtrappen, hvor gæsterne hjalp os til vogns. Vi fik penge til beværtningen, og gæsterne skulle den dag klare sig selv og sætte aftensmad på bordet, vaske op og rydde til side. Da vi kom hjem, var vi noget forbavset over alle de rene viske

stykker, de havde taget frem og hængt til tørre i anretterværelset. Vi til 18. Mange af gæsterne har sikker ikke nogensinde haft et viskestykke i hånden før. Der var i den tid mange tjenestepiger i hjemmene. Fru Salicath har vist aldrig prøvet at klæde sig selv på, ej heller sat sit hår.

(NEU 30157, skrevet 1973).

 

Anna Hansen blev selv kone i en mindre gård, hvor hun i høj grad selv måtte deltage i arbejdet både ude og inde:

 

Mange piger tog også plads på de store gårde og herskabshuse og lærte finere skikke, derimellem jeg, men det blev så meget sværere for os, hvis vi senere i vores hjem ikke just havde brug for det vi havde lært, men måtte slide i mark og stald. Lønnen var ikke så stor i de finere hjem, og vi skulle alligevel gå pænt klædt på. På Rørbæk fik jeg for eksempel 15 kroner om måneden (første sommer), på  Juulskov 50 kroner for et halvt år plus ophold inde, på Hannesborg som  husholdning-elev 100 kroner pr halvår.

(NEU 23832, skrevet 1967).