Alle navne i slægten - Fornavne

Slægten omfatter 5632 personer i 2068 familie grupper og 375 aner til Per Axel Engelsted Jonasen

Forrige navne
Henrik Berner
Henrik Bræmer
Henrik Bull
Henrik Bull (1698-1742)
Henrik Friis (1596-1655)
Henrik Madsen
Henrik Rafn (....-1589)
Henrik Thomsen (1866-1932)
Henrik Tønsberg (1912-....)
Henrik Vind (1480-1536)
Henrik Bertram Andersen (1976-....)
Henrik Carl Alexander Lassen (1838-1924)
Henrik Carl Alexander Lassen (1900-1974)
Henrik Christensen Blichfeldt (1631-1703)
Henrik Christian Eiler Lachendorph (1759-1845)
Henrik Elliot Nyegaard
Henrik Ernst Christian Carstens
Henrik Frederik Marius Langballe (1838-1902)
Henrik Olufsen Bang (1510-1591)
Henrik Pedersen Ravn (....-1660)
Henrik Rudolf Martens (1848-1903)
Henrikke Vellejus (1826-....)
Henrikke Margrethe Holst (1711-1792)
Henry Astrup (1916-....)
Henry Wright
Henry Christian Michel Guldberg Nielsen (1909-....)
Henry Christian Michel Guldberg Nielsen (1909-1977)
Henry Leo Andersen (1907-....)
Henry Norton Shaw
Herbert Bent Friis (1926-....)
Herdis Linaa Reindrup
Herman Born
Herman Hahne
Herman Willer
Herman Treschou Zimmermann (1812-1874)
Hermann (1601-1669)
Hermann Lather
Hermann Rippendall (....-1653)
Hermann Treschou Zimmermann (1850-....)
Hermann Zimmermann Abel (1875-1876)
Hermen Wynbach
Hertha Jonasen (1908-....)
Hilda Marie Ovesen
Hjalmar Fejlberg (1877-1880)
Hjalmar Olsen
Holger Christoffersen (....-1626)
Holger Clausen (1791-....)
Holger Gabrielsen (1590-....)
Holger Christoffer Wederkinch (1761-1783)
Holger Colding Liisberg (1887-1903)
Holger Engelsbrecht Holm (1908-....)
Holger Engelsted Jonasen (1940-....)
Holger Ottesen Rosenkrantz (1517-1575)
Holger Peder Wederkinch (1886-....)
Holmger Magnusson Lejonbalk
Howard Jones
Hubert Frank Lassen Landorph (1921-1925)
Hugo Arnold Bering Liisberg (1885-....)
Hugo Detlev Frederik Schnack (1905-....)
Hune Pagesson
Hylleborg D. Hansen (1890-1964)
Hylleborg Kirstine Lunn (1777-1847)
Häzel Lobnitz Skjoldborg (1910-....)
Højsgaard
Haakan Knutsson Bolt (1280-1350)
Haakon Ogmundsson Bolt (....-1350)
Ib Steninge
Ib Erik Hansen
Iben Bølling (1975-....)
Iben Elene Buchhardt
Ida Bech (1839-1896)
Ida Friis-Hansen (1884-1910)
Ida Hasager (1872-1887)
Ida Jensen (1995-....)
Ida Schnack (1958-....)
Ida Sjørvad (1991-....)
Ida Weber (1855-1885)
Ida Birgitte Friis-Hansen (1917-....)
Ida Brorsdatter Harsløf (1939-....)
Ida Cathrine van Deurs (1842-1920)
Ida Louise Engelsted (1972-....)
Ida Louise van Deurs (1806-1832)
Ida Lydersdatter Holck (....-1425) - Ane nr: 75653
Ida Marianne Liisberg (1857-1939)
Ida Sophie Birgitte Friis
Ida Sophie Birgitte Friis (1829-1917)
Idar Melandsø (....-1917)
Ide Seidelin (....-1739)
Ide Dorthea Bager (1690-1690)
Ifuer Jørgense Kierumgaard (1694-....)
Inga Vartig (....-1234)
Inga Elisabeth Serritslev (1904-....)
Efterfølgende navne
 

Fornavne | Efternavne | Stednavne | Oversigtsanetavle | Aneliste

Siderne er lavet den 31-jul-2009 med GEDHTanc Version 2.43.0 (Demo)   © 2009