Ane nr 9722 Franz Alardus (1572 - 1645)

1572 - 1645 Præst i Kempe i Holsten

  Han tilhørte en adelig familie i Bryssel, hans far var Wilhelm Alard de Canthier (eller Guillaume Alaers de Canthier). Tilnavnet Canthier stammer fra familiens landgods nær Bryssel.

  Franz Alardus (eller François Alaers) var som den yngste af 24 børn opdraget i et stærkt katolsk/papistisk miljø.

  Han studerede ved universitetet i Jena, Tyskland, og 22 år gl. blev han prædikant-munk i Antwerpen, Belgien. Imidlertid blev han af en købmand fra Hamburg omvendt til pro­testantis­men, hvilket bevirkede, at hans mor overlod ham til Inkvisitio­nen, som dømte ham til kætterbålet.

  Det berettes, at han fik gift i sit drikkebæger i fængslet af papisterne, men han overlevede dette.

  Hans mor forberedte selv bålet for sin søn. Natten før ek­sekutionen lykkedes det ham imidlertid at undvige gennem et lille hul i sit tårnfængsel, hvorfra han klatrede ned ad sammenbundne lagener.

  Fra Bryssel lykkedes det ham med forfølgerne i hælene at bringe sig i sikkerhed i grevskabet Oldenburg, hvor han blev grevelig hofpræst.

  Senere blev han sognepræst i Antwerpen, derefter ca. 1559 sognepræst i Kaltenkirschen, Holsten. I 1566 døde hans forældre, og i 1567 blev han atter sognepræst i Antwerpen, og han giftede sig på denne tid i Bryssel med den meget velhavende Gerdrut Benning og nåede i sin ret fremskredne alder at få to børn med hende.

  I 1568 blev han sognepræst i Wilster, Holsten, hvor han blev til sin død i 1578.