Ane nr 9684 Mads Lerche og Sidsel Knudsdatter Lerche

  Epitafium i Nyborg Kirke

  1607 opsatte Mads Lerche sammen med sin kone Sidsel Lerche dette epitafium, som forestiller dem selv samt deres børn.

  Sidsel Lerche blev efter Mads Lerches død I gift med borgmester i Nyborg Poul Nielsen, som tog Lerche til familienavn. Sønnen Cornelius Lerche blev adlet og stamfar adelsslægten Lerche med hjemsted på Lerchenborg ved Kalundborg

  [Født omkring 1550, antagelig i Havndrup, 16 km vest for Nyborg, Fyn.

  Gift 1. gang ca. 1589 med Maren Jacobsdatter (død 24. december 1590, datter af Jacob Pedersen i Odense), gift 2. gang ca. 1592 med Sidsel Knudsdatter (født 28. november 1574, død 27. april 1648 i Nyborg) [8192/3542].

  Død 1608, begravet i Nyborg kirke.

  Barn af 1. ægteskab:

      -   et barn, der sammen med moderen døde ved fødslen i december 1590, afbildet på epitafiet i Nyborg kirke.

  Børn af 2. ægteskab:

      -   Knud Lerche, f. 8. februar 1593, sognepræst i Nysted, død 26. februar 1666, [4096/1771],

      -   Jacob Lerche, f. 1596, rådmand og tolder i Nyborg, d. 1658, gift med Karen Nielsdatter,

      -   en datter, død omkring 8 - 9 års alderen,

      -   (Mathias Lerche, provst, død 1679)(?),

      -   Johanne Lerche, gift med rådmand i Maribo Hans Druchen,

      -   Zidsel Lerche,

      -   en dødfødt dreng.

  Hans fader var Jep Lerche fra Havndrup, Fyn (En døroverligger med inskription fra 1578 findes på Nyborg museum).

  Han nævnes 1584 som rådmand i Nyborg, hvor han var en meget rig og anset mand. Han var en af dem, der den 27. juni 1584 mødte på borgerskabets vegne ved prins Christians hyldning i Odense.

  1588 og 1589 var han kirkeværge i Nyborg. 1589 købte han og hans første hustru et gravsted i Nyborg kirke, og samme år skænkede han en messinglysekrone (antagelig fra 1300-tallet), der nu hænger i hovedskibet nærmest orglet.

  I Nyborg kirke lod han og hans 2. hustru i 1607 opsætte et epitafium af træ med et maleri, der forestiller Kristus på korset samt portrætter af Mads Lerche, hans to hustruer samt 8 børn.

  År 1600 blev han Nyborgs borgmester.

  1601 byggede han sin gård ved Slotsgade, den gård, der nu er Nyborgs museum. I museet hænger bl. a. malerier af Mads Lerche samt hans søn Jacob Lerche, endvidere Sidsel Knudsdatters messing-kisteplade.

   

    6. april 1605 fik han kongelig forlening på kronens vænge "Birkehoved".

    1605 skænkede han en smukt udskåren prædikestol til Dronning Margrethes kirke i Nyborg; den står nu i Nyborg kirke.

    Formentlig købte han det såkaldte "Frisensvænge" af kansler Johan Friis.

    Kilder: -   Personalhistorisk Tidsskrift 9.R.1, pag. 97 ff. samt 1.R.4, pag. 36.

       -   Jul. Bidstrup: Stamtavler over Familierne Hauberg og Arboe.

       -   Lengnick.