Ane nr 4842 Knud Madsen Lerche (1593 - 1666)

  Født 8. februar 1593 i Nyborg, Fyn.

  Gift med Sophie Bate [4096/1772], født 1600, død 1653, datter af hofmedicus Anton Bate (junior) og Sara Oberberg.

  Død 26. februar 1666 i Nysted, Lolland.

  Børn, af ialt 9 kendes de 6:

      -   Oluf Lerche, f. 1622, d. 19. april 1682, præst i Nysted,

      -   Sidsel Marie Lerche, f. 14. april 1624 i Nysted, gift med borgmester Mathias von Westen, hun død 11. april 1671 i Nysted, [2048/886].

      -   Johanne Lerche, f. 6. maj 1631, d. 30. december 1677,

      -   Abigael Lerche, d. 21. december 1669,

      -   Antonius Lerche,

      -   Mads Lerche,

  Hans forældre var borgmester i Nyborg, Mads Jepsen Lerche og hustru Sidsel Knudsdatter.

  Knud Lerche blev student i 1613 fra Nyborg Latinskole. Derefter rejste han udenlands, han var 1616 i Wittenberg.

  I 1616 var han en kort tid rektor i Landskrone i Skåne.

  Den 23. august 1618 blev han sognepræst i Nysted på Lolland, og den 10. maj 1619 blev han magister fra Københavns universitet.

  15. maj 1623 blev han provst for Musse herred på Lolland. Han opnåede at blive jubellærer (d.v.s. præst i mere end 25 år).

  Hans præstegård brændte i 1654.

  Han var en af sin tids mest ansete gejstlige; i 1660 blev han valgt til rigsdagsmand for Lolland-Falsters gejstlighed.

  I 1663 skænkede han til Nysted kirke en altertavle samt træværket foran koret.

  I kirkens kor findes et epitafium med malede portrætter af ham og hans hustru. Indskriften lyder: "1663 haffuer M. Knud Lerche, Prouist og Sognepræst i Nysted, i hans Alders 70 Aar ladet denne Taffle bekoste oc effter sin s. Hustruis Sophiæ Bathe dødelig Affgang opsette, Kirchen til Beprydelse, deris Børn oc Venner til Ihukommelse. Gud samle os alle i det evige Liff, Amen".

      I sakristiets sydgavl findes en gravsten fra omkring 1666 over Knud Matsøn Lerche, Provst og Sognepræst i Nysted, død 1666, 74 Aar gl. og hustru Sophia Anthonii Daater Bathe, død 1653, 53 Aar gl. På stenen er bomærker og en medaillon med en hånd, der frem af en sky rækker en kalk.

      I korbuen findes en kisteplade af messing over Sognepræst Knud Lerche. Han havde 9 Børn.

      Kilder: -   Personalhistorisk Tidsskrift I R. 3, side 140, samt 9 R. 1, side 97 ff.

          -   S. V. Wiberg: En almindelig dansk præstehistorie, 1959.

          -   Giessings Jubellærere.

          -   Strandbygaardslægten.

          -   Jul. Bidstrup: Stamtavler over Familierne Hauberg og Arboe, 1911.

          -   Mollers stamtavle for von Westen, i Flensborgs stadsarkiv.

          -   Danmarks kirker, Maribo amt.

          -   Lund: Danske malede portrætter IX, side 194