Karen Sørensdatters Mindeblad

Hvis du ikke kan læse "krøllede" bogstaver er teksten transkriberet under billedet.

   Et langt og virksomt liv hernede

   Du leved indtil Støvets Aar

   Du altid stræbte at berede

   For dine Kjære gode Kaar

   Du var for Dem en Moder god

   Derfor De elsked dig saa tro

   Her hviler du fra Jordens Trængsel

   Og samles hist med Venner kjær;

   Thi dertil stod din Længsel:

   At være Ham og Herren nær,

   At hvile I gode Havn,

   Og evig love Herrens Navn

    

   I Stilhed randt dit Livs Dage

   Med Fryd og Lykke i  Hjem

   Og paa dit Liv kan sesw tilbage

   Med Glæde her af alle dem

   Der elsked dig fra Livets Vaar

   Til Alderdommens hvide Haar

 

    

   Far vel da, Moder kjær, dit Minde

   Vil altid lyse paa vor Vej,

   Og dine Børn vil hver en Sinde

   Med Tak og Glæde mindes dig.

   Ja Tak til Gud som gav os her

   En Fader god og Moder kjær.