Om koppeattester

  Vidste du, at H. C. Andersen blev vaccineret mod kopper, da han var 3 år i 1808.
  Vaccination var en helt ny foreteelse på H.C. Andersens tid. Ordet vaccination stammer fra det latinske "vacca", som betyder ko.
  Den engelske læge Edward Jenner iagttog, at patienter, der arbejdede med køer og havde haft de såkaldte ko-kopper, aldrig bliver syge med de smitsomme og dræbende kopper. I folkemunde sagde man, at det var en god ide at gifte sig med en malkekone, for hun fik


   hånd med kokopper

         En malkepiges kokopper tegnet af Edward Jenner.

 

  Edward Jenner var den første læge, der indpodede noget materie fra malkepigers kokopper på mennesker. En af forsøgspersonerne var en 8-årig dreng. 6 uger efter indpodningen blev drengen smittet med kopper, men han blev ikke syg.
   Edward Jenner udgav i 1798 en lille bog om den banebrydende koppevaccination. Hurtigt blev hans viden kendt i England og Europa. I Danmark blev det lovpligtigt i 1810 at lade sig vaccinere. Før vaccinationens indførelse var kopper årsagen til hvert tredje dødsfald blandt børn.

  Den lovpligtige vaccination mod kopper blev afskaffet i 1976.

  K ilde: Dansk Sygeplejeråds museum