Aar 1792 Løverdagen den 29de September mødte inden fornævnte Herreders

TingsRet Høiædle og Velbyrdige Hr. Justitsraad Engelsted fra Riisinge på sin Moder Frue Cancellieraadinde Engelsted til Rørbech og Riisinge Gaarde, og egne Vegne, og fremlagde een  imellem hans Frue Moder og bemeldte Rørbech og Riisinge Godsers hoverigiørende Bønder indgaaet, skiftlig Foreening, angaaende Hoveriet ved førnævnte Gaarde, af Gaards Dato, hvilken han begierede at Retten behagelig villef forelæse de contraherende Bønder, som efter Aftale vare mødte, for at tilstaae Foreeingens Indgaaelse og Underskrive, her inden Retten

Hvilken Foreening lyder saaledes: