Indre gård på Rørbæk

Dette er den indre gård. Bemærk stenen der er indmuret over indgangsdøren.

Den blev indmuret I soklen på forvalterboligen efter nedrivningen